1
2
3
4

BANGUNAN PEJABAT
KELAS B-FULL
LITAR UTAMA
D-Manual

Pengumuman
D - Manual

RM : 1400


DA - AUTOMATIK

RM : 1500


B2 DAN DA

RM : 2050


B2 & D Manual

RM : 2050


B - Full

RM : 1020


B2 - Motosikal

RM : 600


E-HAILING

RM : 300


PSV BAS

RM : 1300


PSV VAN

RM : 200

Kenapa Pilih Kami

LATAR BELAKANG
Ditubuhkan sejak tahun 1988, Institut Memandu Kenderaan Darat (IMKEDA) adalah institut memandu tertua di Malaysia. Kemudian dinaik taraf perkhidmatannya dan dilancarkan oleh Dato Haji Emran Bin Haji Kadir pada bulan Julai 2003. IMKEDA diiktiraf dan dilesenkan oleh Jabatan Jalan dan Pengangkutan Malaysia, yang menawarkan perkhidmatannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan. IMKEDA mempunyai 24 Pusat Pendaftaran Calon (Pusat Pendaftaran Calon, PPC) di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Visi dan Misi
Kami amat komited dalam melahirkan pemandu yang berhemah dan menyediakan khidmat latihan yang komprehensif dan cekap>.